15.03.2013

Alaikäisten nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta ei 18 -vuotiaiden

Nuorten terveystapatutkimuksissa (NTTT) on seurattu 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien alkoholinkäyttöä kahden vuoden välein vuodesta 1977 alkaen. Aina 1990-luvun loppuvuosiin alkoholin käyttö oli lisääntymään päin kaikissa ikäryhmissä. Vuoden 1999 jälkeen kehitys on kuitenkin kulkenut kohti harvempaa juomistiheyttä, vähentynyttä humalajuomista ja lisääntynyttä alkoholin käytöstä pidättäytymistä. Näin on tapahtunut erittäin selkeästi nuorimmissa ikäryhmissä. Sen sijaan vanhemmissa ikäryhmissä ja tyttöjen parissa kehitys ei ole näin auvoinen.

Alkoholin käytöstä pidättäytyneiden määrä oli 12-, 14- ja 16-vuotiaiden parissa selvästi yleisempää 2010-luvun alussa kuin kolme vuosikymmentä aiemmin. Esimerkiksi 16-vuotiaista pojista 21 prosenttia ilmoitti 1980-luvun alussa olevansa raittiita, kun vastaava osuus oli 27 prosenttia vuonna 2011. Sen sijaan alkoholin käytöstä viimeksi kuluneen vuoden aikana pidättäytyneiden 18-vuotiaiden poikien osuus oli sekä 1980-luvun että 2010-luvun alussa noin 10 prosenttia ja 18-vuotiaita tytöistä raittiiksi ilmoittautui 13 prosenttia vuonna 1981 ja 6 prosenttia vuonna 2011.

Vuodesta 1981 vuoteen 2011 vähintään kerran kuukaudessa juovien poikien osuus on vähentynyt 12- ja 14-vuotiailla, pysynyt samoillaan 16-vuotiailla mutta lisääntynyt 67 prosentista 74 prosenttiin 18-vuotiaiden poikien parissa. Tyttöjen parissa vähintään kerran kuukaudessa alkoholia käyttäviä oli sekä 18-vuotiaiden että 16-vuotiaiden parissa enemmän vuonna 2011 kuin vuonna 1981. Sama pätee myös vähintään kerran viikossa alkoholia käyttäviin.

Vähintään kerran kuukaudessa tosihumalaan itsensä juovia oli sekä 16- että 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen parissa enemmän vuonna 2011 kuin heitä oli vuonna 1981. Tämä osuus on kohonnut 16-vuotiailla tytöillä alle 10 prosentista noin 20 prosenttiin, ja 18-vuotiailla tytöillä alle 10 prosentista yli 30 prosenttiin. Lisäksi 18-vuotiaiden tyttöjen parissa humalaan juovien osuus on nykyään suurempi kuin se oli 1990-luvun lopussa.

Keskittymällä vain viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneeseen kehitykseen voisimme antaa nuorten alkoholinkäytön muutoksista positiivisemman kuvan kuin tarkastelemalla viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Pitempi aikajakso tuo kuitenkin selvemmin esiin sen, että nuorimpien ikäryhmien parissa alkoholin käyttö on tällä hetkellä vähäisempää ja raittiina pysyminen yleisempää kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Sen sijaan suurempi osa 18-vuotiaista oli vuonna 2011 käyttänyt alkoholia ja ollut todella humalassa vähintään kerran kuukaudessa kuin vuonna 1981.

Alkoholilainsäädäntöä ei ole viimeisten vuosikymmenien muutettu ikärajojen osalta. Julkijuomista helpotettiin vuonna 1995, mutta sitä on sen jälkeen kiristetty. Viranomaiset ja alkoholin vähittäismyyjät ovat kiristäneet ikärajojen noudattamista ja niiden valvontaa. Lasten vanhemmat ovat vähentäneet alkoholin välittämistä alaikäisille lapsilleen ja ovat mahdollisesti ryhtyneet muutoinkin valvomaan lastensa alkoholin käyttöä aiempaa tarkemmin. Kaiken kaikkiaan muutokset ovat johtaneet kaikkein nuorimpien ikäryhmien alkoholin käytön vähenemiseen. Tärkeää olisikin nyt pohtia, miten tuo alaikäisten parissa ilmenevä alkoholin käytön väheneminen saataisiin ulotettua myös 18-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin nuoriin aikuisiin.

Esa Österberg
erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös