21.08.2013

Alkoholin ostoikärajoja ei ole säädetty huvin vuoksi

Tampereen yliopiston toteuttaman Nuorten terveystapatutkimuksen 2013 mukaan raittiiden nuorten osuus 12–16-vuotiaista tytöistä ja pojista on nyt suurimmillaan koko 2000-luvun aikana.

16-vuotiaiden ikäryhmässä vuonna 2011 raittiiden poikien osuus oli 27 % ja tyttöjen 24 %. Vuonna 2013 osuudet olivat puolestaan 36 % ja 37 %. Myös nuorten humalajuominen on selvästi vähentynyt. Kehitys on ollut siis varsin myönteistä, mikä on hieno asia.

Nuorten Akatemia toteutti keväällä Alkon rahoituksella Pullopuheita-projektin, jonka teemana oli nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja päihdeviestintä.  Pilottikokeiluun koottiin 16–19-vuotiaita nuoria pääkaupunkiseudulta sekä toiseen ryhmään yhdeksäsluokkalaisia eri paikkakunnilta Keski-Suomesta.  Projektissa nuoret haastoivat ja kyseenalaistivat nykyisen päihdeviestinnän tyylin. Nuorten mukaan päihdevalistus pitäisi olla riittävän selkeästi alkoholin vaarat esille tuovaa, mutta ei liian mustavalkoista. Heidän mielestään yksi drinkki ei vie tuhoon. Toisaalta pilottiryhmien mielestä humalajuomisesta pitäisi saada hauskuusleima pois. Tulokset antavat pohdittavaa meille päihdeviestintää tukeville tai tekeville tahoille.

Tosiasia kuitenkin on, että alkoholi on nuorten yleisimmin käyttämä päihde. Asia on vahvasti esillä  eri puolilla maailmaa, koska alkoholi aiheuttaa kasvavalle nuorelle terveydellisiä haittoja. Lisäksi humalajuominen aiheuttaa sosiaalisia haittoja, kuten vaikkapa sopimatonta käytöstä, omien tavaroiden rikkoutumista tai katoamista. Suomessa samoin kuin Euroopan unionin jäsenmaissa sekä yleensä maailman maissa nuorten alkoholiin tutustumisen ikää on pyritty myöhentämään asettamalla

 

alkoholijuomien myyntiä, hallussapitoa ja käyttöä koskevia laillisia ikärajoja. Ikärajat vaihtelevat 16 ja 21 vuoden välillä.

Vaikka alkoholin ostaminen alaikäisenä sekä sen välittäminen alaikäisille on kiellettyä, nuoret saavat omasta mielestään helposti hankittua alkoholijuomia. Alkoholijuomia alle 18-vuotialle yleisimmin ostavat kaverit, mutta jopa vanhemmat. 

 

Me aikuiset olemme malleja, ja siten meidän on pidettävä pelisäännöistä kiinni alkoholin luovuttamisessa alaikäisille. Ikärajat ovat tarkkaan pohdittu asia, eikä mikään huvikseen tehty rajoite. Muista vastuusi,  älä luovuta alkoholia liian nuorille!

Maritta Iso-Aho
Alko
johtaja, yhteiskuntasuhteet

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös