30.08.2016

FASD-nuorten seurassa

Arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain 600 – 3 000 alkoholin vaurioittamaa lasta. Näistä vaurioista käytetään kattotermiä FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders).

Kehitysvammaliitto saa RAY:ltä rahoitusta FASD-työhön vuosille 2016–2018. Rahoituksen turvin järjestetään mm. vertaisryhmiä 17–30-vuotiaille FASD-nuorille.

Kokemuksia FASD-nuorten vertaisryhmistä

Monen FASD-nuoren arki on haastavaa. Nuoret kuvaavat, kuinka rahankäyttö ei suju ja rahat menevät saman tien kun tulevatkin. Samoin omien asioiden hoitaminen, kuten virastoissa asiointi on hankalaa. Sosiaaliset tilanteet ovat vaikeita: sosiaalinen pelisilmä pettää usein ja liiallisesta hyväntahtoisuudestakin on usein enemmän haittaa kuin hyötyä.

FASD on yksinäinen vamma. Siitä avoimesti puhuminen on hankalaa, koska puhuessaan omista asioista syyllistää samalla biologisen äidin. Vertaisryhmissä nuorilla on ollut tarve keskustella äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ja siitä, mitä se on heille aiheuttanut ja miltä se heistä tuntuu. Näistä asioista he eivät ole kokeneet voivansa puhua kenenkään kanssa.

Ne nuoret, joilla ei ole FASD-diagnoosia, eivät ole välttämättä edes tienneet, mistä heidän vaikeutensa johtuvat. Vertaisryhmissä nuoret ovat saaneet tietoa, mikä on auttanut heitä ymmärtämään omaa tilannettaan. Vertaisryhmässä nuoret ovat myös havainneet, etteivät he ole ongelmansa kanssa yksin.

FASD-nuorten yksinäisyyttä pahentavat vaikeudet sosiaalisten suhteiden solmimisessa ja ylläpitämisessä. Vertaisryhmistä on kuitenkin löydetty vertaistuen ohella myös uusia ystäviä, seurustelukumppaneitakin. Ryhmän myötä nuoret ovat myös rohkaistuneet kertomaan kokemuksistaan muille. Heissä on herännyt myös halu auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia nuoria.

Vertaisryhmät ovat lisänneet nuorten omanarvontunnetta. Ryhmään osallistumisen jälkeen nuoret eivät enää hävenneet taustaansa. Sen sijaan he olivat ylpeitä siitä, että olivat selvinneet niinkin hyvin.

Onnistumisten eväitä

Vertaisryhmissä muiden onnistumistarinoiden kuuleminen on ollut tärkeää. Vertaisten onnistumisen tarinat valavat nuoriin uskoa siihen, että myös omat unelmat voivat toteutua. Vertaisryhmiin osallistuneet nuoret ovat rakentaneet elämäänsä menestyksekkäästi eteenpäin. He ovat muuttaneet omiin asuntoihin, kouluttautuneet, saaneet työpaikan, avioituneet ja saaneet lapsia.

Nuorilla, myös FASD-nuorilla, on koko elämä edessä. Elämästä voi tulla myös hyvää, kehnoista lähtökohdista huolimatta. Elämästä FASD:n kanssa voi selviytyä. Sen kanssa voi myös menestyä ja olla onnellinen. Vaikka tuen tarve on usein elinikäistä, on kaikki mahdollista. Kaiken a ja o on se, ettei ihmistä jätetä yksin ja hän saa tarvitsemansa tuen.

Vertaisryhmät ovat osoittaneet, että pienikin satsaus voi tuottaa suuren tuloksen ja ehkäistä syrjäytymistä. Ryhmien positiiviset vaikutukset näkyvät nuorten elämässä vielä vuosien jälkeenkin. Vertaisryhmätoiminta tulisikin saada pysyväksi osaksi FASD-nuorten lastensuojelun jälkihuoltoa.

Mitä vertaisryhmät opettivat meille?

1. Kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää. FASD:n aiheuttamat vaikeudet eivät aina näy ulospäin. Moni FASD-nuori on oppinut myös piilottamaan vaikeuksiaan esimerkiksi puheliaisuudella.

2. Vaikea alku elämälle ei automaattisesti määritä sitä, millainen elämästä tulee. "Täsmätuen" avulla FASD-nuori voi elää hyvää elämää.

3. FASD -nuoret ovat usein sitkeitä ja periksi antamattomia. Kaikenlaisista tilanteista voi selvitä, on jo selvittykin.

4. Vertaisryhmässä on oltava tilaa keskustella äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ja siitä, mitä se on nuorille aiheuttanut.

5. Kaikesta mieltä askarruttavasta voi ja pitää puhua.

6. Kukaan muu ei voi tietää eikä viime kädessä ymmärtää, miltä FASD-nuoresta tuntuu – paitsi vertainen. Vertaistuen voima on uskomaton.

7. Oman tilanteen pohtiminen vertaisryhmässä voi johtaa myös haluun auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia.

Lisätietoa: FASD-koordinaattori Sari Somer, Kehitysvammaliitto, sari.somer@kvl.fi, puh. 044 906 3765 ja www.kehitysvammaliitto.fi/fasd.

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös