30.08.2016

Huomio alkoholin aiheuttamiin sikiövaurioihin

Alkoholin aiheuttamat haitat voitaisiin kokonaan estää. Haitat on pyrittävä kaikin keinoin torjumaan – sekä yksilö- että valtiotasolla. Jos näin ei tehdä, se on mielestäni epäeettistä ja yksinkertaisesti väärin.

Haittojen odotetaan olevan laskussa. Alkoholin kulutus on pienentynyt ja se merkitsee tunnetusti rattijuopumustapausten, perheväkivaltatapausten, onnettomuuksien, maksasairauksien, syöpien ym. automaattista vähentymistä. Aivan kuten pitääkin. Erään luvun olisi kuitenkin syytä kasvaa: fetaalialkoholispektrin häiriöiden (FASD) diagnoosien määrän.

Miksi ihmeessä?

Koska yhdelläkään maalla ei ole kattavaa kokonaiskuvaa fetaalialkoholispektrin häiriöiden yleisyydestä. Monissa maissa niitä ei tilastoida lainkaan. Kotimaassani Virossa sosiaaliministeriö julkaisee vuosittain Alkoholin vuosikirjassa tietoa alkoholikysymyksistä ja mukana on myös sikiön alkoholioireyhtymä. Luvuista käy kuitenkin ilmi, ettei meillä ole alkoholin aiheuttamista sikiövaurioista kokonaiskuvaa. Tapauksia on keskimäärin 5–8 vuodessa. Olemme kuitenkin jo vuosien ajan olleet yksi eniten alkoholia käyttävistä maista maailmassa. Pieni luku ei siis voi kertoa koko totuutta. Häiriöistä kärsiviä lapsia on enemmän, mutta emme tiedä keitä he ovat. Heitä ei ole diagnosoitu.

Jopa Kanadan kaltaisissa johtavissa maissa sanotaan, että viralliset tilastot ovat todennäköisesti alakanttiin. "Kanadan terveysviranomainen Health Canada arvioi, että fetaalialkoholispektrin häiriöistä kärsii 300 000 henkilöä. Tutkijoiden mukaan arvio on todellista lukua pienempi. Tämä johtuu sekä lääkärien kyvyttömyydestä diagnosoida häiriöt oikein että biologisten äitien haluttomuudesta myöntää raskaudenaikainen alkoholinkäyttö leimautumisen pelossa."

Vaikka alkoholioireyhtymästä kärsivien lasten tunnistamisessa ja häiriöiden diagnosoinnissa on puutteita, asiasta on tehty runsaasti tutkimusta. Tutkijat ovat pyrkineet selvittämään, miten alkoholille altistuminen vaikuttaa syntymättömään lapseen ja kuinka moni lapsi todellisuudessa on altistunut alkoholin haitoille. Lääkärintarkastuksiin perustuvien yhdyskuntatutkimusten perusteella on arvioitu, että fetaalialkoholispektrin häiriöistä kärsii Yhdysvalloissa ja eräissä Länsi-Euroopan maissa jopa kahdesta viiteen sadasta koululaisesta (tai 2–5 % väestöstä).

Jopa 5 prosenttia! Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan viranomaisen CDC:n mukaan Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 1–2 prosentilla ihmisistä on jokin autismikirjon häiriö. Autismista puhutaan ja tiedetään kuitenkin paljon enemmän. 5 prosenttia suomalaisista tarkoittaisi 272 000 ihmistä...

Vuonna 2016 South African Medical Journal -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan fetaalialkoholispektrin häiriö oli Etelä-Afrikassa 29:stä 290:een tuhannesta elävänä syntyneestä vauvasta. Eli jopa 29 prosentilla!

Arvioiden viesti on selvä: ongelman laajuus ei ole vielä läheskään selvillä.

Tutkijat pyrkivät paitsi selvittämään häiriöiden yleisyyden myös lisäämään tietoisuutta niiden aiheuttamista ongelmista. Tämän vuoden tammikuussa julkaistiin jättitutkimus, jossa löydettiin yhteensä 248 erillistä tautia tai tilaa, jotka esiintyivät tyypillisesti fetaalialkoholispektrin häiriöstä kärsivillä. Nämä ICD-10-tautiluokituksen mukaista tautia tai tilaa vaikuttivat lähes kaikkiin elinryhmiin, mukaan lukien keskushermostoon (aivoihin), näköön, kuuloon, sydämeen, verenkiertoon, ruuansulatukseen sekä tuki- ja liikuntaelimiin ja hengityselimistöön.

Edistystä

Useat maat ovat nyt ryhtyneet toimeen ongelman ratkaisemiseksi. Tämän vuoden maaliskuussa Kanadan Ontariossa otetaan käyttöön ensimmäisen fetaalialkoholispektrin häiriöihin liittyvä strategia, joka osoittaa, miten ongelmaan voi vaikuttaa myös paikallishallinnon keinoin. Helmikuussa CDC julkaisi Yhdysvalloissa mullistavan raportin, jonka mukaan 3,3 miljoonaa raskaana olevaa 15–44-vuotiasta naista käytti alkoholia sellaisessa määrin, että se vaaransi sikiön terveyden. Raportti kehotti kaikkia ehkäisystä luopuneita seksuaalisesti aktiivisia naisia lopettamaan alkoholinkäytön kokonaan. Tämän vuoden tammikuussa Isossa-Britanniassa julkistettiin uusi alkoholinkäyttöä koskeva ohjeistus. Ohjeistukseen lisättiin muun muassa kohta, jossa kerrotaan, että alkoholin nauttimiseen raskauden aikana liittyy aina riskejä, oli juotu alkoholimäärä sitten mikä tahansa. Aiemmin raskaana olevia naisia ohjeistettiin nauttimaan enintään 1–2 alkoholiannosta kerran tai kahdesti viikossa. Nyt ohjeistusta selkeytettiin varotoimena.

Seuraava esimerkki tulee lähempää: Kaakkois-Norjan sairaanhoitopiirissä avattiin marraskuussa 2015 keskus, joka tarjoaa palveluja ennen syntymää alkoholille tai huumeille altistuneille 2–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.  Keskus on ensimmäinen laatuaan Skandinaviassa. Pohjoismaissa otettiin myös toinen merkittävä askel, kun Ruotsi laski fetaalialkoholispektrin häiriöiden vuosittaiset kustannukset. "Häiriöiden arvioitiin aiheuttavan yhteiskunnalle noin 76 000 euron kustannukset lasta (0–17-v.) kohden ja 11 000 tuhannen euron kustannukset aikuista (18–74-v.) kohden vuodessa, kun fetaalialkoholispektrin häiriöiden yleisyydeksi oletettiin 0.2 % Ruotsin väestöstä." Lisäksi tutkijat totesivat jälleen, että "fetaalialkoholispektrin häiriöiden yhteiskunnalliset kustannukset ovat merkittävät ja tehdyt arviot ovat todennäköisesti alakanttiin.”

Ilman diagnoosia häiriöistä kärsivät lapset saattavat joutua vakavien väärinymmärrysten kohteeksi. Ongelmakäyttäytyminen saatetaan tulkita tottelemattomuudeksi, josta rankaistaan. Näin on todettu myös tapahtuvan. Kanadalaisen tutkimustiedon mukaan fetaalialkoholispektrin häiriöstä kärsivä nuori on 19 kertaa suuremmassa riskissä joutua vankilaan kuin nuori, joka ei kärsi häiriöstä. Nämä lapset eivät kuitenkaan ole ongelma, vaan heillä on ongelma. Ongelma, jonka syy löytyy ajasta ennen heidän syntymäänsä.

Oikean diagnoosin avulla lapset voitaisiin ohjata oikealle polulle ja heille voitaisiin tarjota mahdollisimman paljon tukea. Oikea diagnoosi ja tarkka kuva ongelman laajuudesta muodostaisivat vahvan pohjan fetaalialkoholispektrin häiriöiden ehkäisemiselle. Vain niiden avulla yhteiskunnassa voidaan todella ymmärtää, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse.

Kyse on ongelmasta, jonka voimme ratkaista.

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös