09.10.2013

Koukataan kotien kautta

Vanhemmat tarvitsevat tietoa nuorten suhtautumisesta päihteisiin. Aina ei kuitenkaan tarvita asiantuntijoita herättelemään vanhempia. Ottamalla nuoret mukaan vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteutukseen saadaan iltoihin uutta näkökulmaa ja energiaa. Oman lapsen koulukavereiden pitämä alustus päihittää perinteiset kalvosulkeiset mennen tullen ja houkuttelee osallistujia keskustelemaan.

Onnistunut ilta sisältää tarvittavan tiedon lisäksi vanhempien keskinäistä kokemusten vaihtoa ja keskustelua mieltä askarruttavista kasvatuskysymyksistä.

Näin helppoa tai vaikeaa, mutta joka tapauksessa toimii.

Tyypillinen mielikuva vanhempainyhdistysten toiminnasta pyörii tapahtumapäivien ja varainhankinnan ympärillä. Todellisuudessa vanhempainyhdistyksissä tehdään paljon laajempaa työtä kouluympäristön viihtyvyyden ja lasten paremman kasvuympäristön puolesta. Merkityksetöntä ei ole myöskään vanhemmuuden vertaistuki. Sen merkitys vain korostuu, kun lapset ovat murrosiässä ja päihteet alkavat kiinnostaa. Kukapa muu tuen tunteen paremmin tietäisi kuin toinen samassa elämänvaiheessa oleva isä tai äiti.

Koulujen ehkäisevässä työssä on toiminta vanhempainyhdistysten kanssa osoittautunut hedelmälliseksi. Yhdessä järjestetään ehkäisevän työn ammattilaisia puhumaan oppilaille, pidetään tietoiskuja ja vanhempainiltoja, organisoidaan oppilaskuntien kanssa kampanjoita ja kannustetaan yhteisiin sopimuksiin. Opettajan ja vierailevan luennoitsijan suusta kuultu yhteinen viesti vahvistuu, jos sen kuulee kotisohvalla ja ruokapöydän ääressä. Ruokapöytien ääressä käydyissä keskusteluissa pääsevät kaikki perheen jäsenet kertomaan, miten itse kokee esimerkiksi kavereiden tai vanhempien alkoholinkäytön.

Katja Repo
suunnittelija, Suomen Vanhempainliitto

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös