03.10.2014

Lapsi ei voi valita vanhempiaan. Mitä jos voisi?

Alkon ja A-klinikkasäätiön yhteisen Lasten seurassa -ohjelman Orpokoti-video kutsuu suomalaisaikuiset keskusteluun lapsen oikeuksista hyvään arkeen. Lasinen lapsuus toivoo aikuisten pohtivan alkoholinkäyttöään lasten seurassa.

Orpokoti-filmi herättelee aikuisia miettimään lasten toiveita

Alkoholinkäyttö on siirtynyt yhä enemmän kodin seinien sisäpuolelle ja moni lapsi joutuu kohtaamaan turvattomia tilanteita. Lasinen lapsuus toivoo aikuisten pysähtyvän miettimään, ovatko kodin juhlat tai muut alkoholinkäyttötilanteet lapsille ikäviä tai pois lasten kanssa vietettävästä ajasta. Miettisivätkö vanhemmat toimintaansa tarkemmin, jos lapset voisivat itse valita vanhempansa?

Orpokoti-filmillä halutaan nostaa keskustelua siitä, millainen lapsuus kanssamme kasvaville lapsille on turvattava. ”Toivomme aikuisten pohdiskelevan sitä, saako lasten seurassa käyttää alkoholia ja milloin lasten hyvinvointi voi kärsiä siitä”, kiteyttää projektikoordinaattori Janne Takala Orpokodin tavoitteita. Keskustelua käydään Facebookissa ja Lasinen lapsuus -verkkosivustolla.

Lapsella on oikeus rauhalliseen kasvuympäristöön

Suomi, kuten lähes kaikki maailman valtiot, on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on muun muassa oikeus kotirauhaan, lepoon ja leikkiin.

Jokaisen vanhemman tulisi miettiä, onko oman kodin alkoholinkäytössä piirteitä, jotka uhkaavat lapsen oikeuksia. Määrällisiä rajoituksia oikeasta ja vastuullisesta alkoholinkäytöstä on mahdotonta antaa, koska lapsen kannalta oleellista ovat alkoholinkäytön seuraukset.

Lapsi kaipaa tavallista arkea

Lasinen lapsuus -toimintaan osallistuneiden lasten unelma onnellisesta kodista on liikuttavan vaatimaton. Lapset eivät odota ihmeitä, mutta he tarvitsevat vanhemmiltaan jakamatonta huomiota ja yhteistä tekemistä – ihan tavallista olemista ja harrastamista. Valtaosa lapsista kokee vanhemman olevan mukavimmillaan selvin päin.

Monien nuorten kokemukset ovat ristiriidassa toiveiden kanssa. Neljänneksellä yli 12-vuotiaista suomalaislapsista lapsen oikeuksien toteutuminen vaarantuu vanhempien alkoholinkäytön takia ainakin joskus. Yleisimpiä aiheutuvista haitoista ovat perheriidat, häpeä ja luottamuksen puute.

 

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös