14.01.2013

Mitä aikuiset voisivat oppia nuorilta alkoholiasioissa?

Huoli nuorten päihdekokeiluista vie usein julkisessa keskustelussa huomion siitä tosiasiasta, että aikuisten alkoholinkäyttö on lasten ja nuorten kannalta yhtä iso ongelma. Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmassa toteutetun nuorten galluptutkimuksen mukaan neljännes suomalaisnuorista on vähintään joskus kokenut kotonaan haittoja läheisen aikuisen alkoholinkäytöstä. Asia ei koske vain alkoholistien lapsia, sillä myös satunnaisesti vanhempiensa päihtymistä kokeneet nuoret kertovat asian haitanneen heitä.

Tavallisimmat haittakokemukset voidaan määritellä psykososiaalisiksi.
Vanhempien riitaisuus on tavallisin lapsille aiheutuva haitta, mutta häpeä (49 % haittoja kokeneista), ahdistus (38 %) sekä vanhempia kohtaan koetun luottamuksen menettäminen (32 %) ovat myös valitettavan monien nuorten kokemus.

Huonolla koti-ilmapiirillä ja heikentyneellä itsetunnolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Epävarmuus omasta ja perheen tulevaisuudesta heijastuu julkisuudessa paljon puituun nuorten aikuisten syrjäytymisen teemaan. Monen nuoren tulevaisuutta varjostaa ainakin osittain vanhemman toiminnasta ja asenteista aiheutuva näköalattomuus.

Voisiko meillä aikuisilla olla alkoholiasioissa opittavaa nuorilta? Galluptutkimuksen mukaan suurin osa 12–18-vuotiaista hyväksyy aikuisilta kohtuullisen alkoholinkäytön, erityisesti juhlatilanteissa. Nuoret eivät siis ole jyrkkiä suhtautumisessaan. Humalajuominen ei nuorten mielestä kuitenkaan kuulu kotiin, eivätkä kodin rutiinien sujuminen ja sovituista asioista kiinni pitäminen saa kärsiä vanhempien alkoholinkäytön takia. Mukavimmillaan vanhempi on nuorten mielestä selvin päin. Kuulostaa siltä, että tämän päivät nuoret kannattavat sellaista alkoholikulttuuria, joka vanhemmalla sukupolvella on liian usein toteutunut lähinnä valistuspuheessa.

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös