05.04.2013

Miten vanhemmat vaikuttavat nuorten päihteidenkäyttöön?

Miten nuorten päihteidenkäytön oppiminen tapahtuu. Suomalaista keskustelua näyttää hallitsevan kaksi oletusta. Vahvana elää ensinnäkin käsitys vanhemman alkoholinkäytön mallin siirtymisestä seuraavalle sukupolvelle. Toiseksi korostetaan, että vanhempien tulee kontrolloida lapsiaan ja näiden tekemisiä. Tutkimukset vahvistavatkin niin vanhempien antaman mallin kuin kontrollin vaikutukset nuoren päihteiden käyttöön. Vanhempien antamalla mallilla on vaikutus pitkälle nuoren tulevaisuuteen ja jopa hänen aikuisuuden päihteidenkäyttöönsä.

Vanhempien ja perheen vaikutus nuoren päihteidenkäyttöön on kuitenkin moninaisempi prosessi kuin vain kontrollin ja vanhemman antaman mallin summa.  Nuorta päihdeongelmilta ja päihdekokeiluilta suojaavat erityisesti vanhemman ja lapsen keskinäinen kiintymys, perheen yhtenäisyys sekä niin sanotut positiiviset perheprosessit, kuten viestintä, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Äskettäin julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa verrattiin erilaisia kulttuureja edustavia nuoria. Tutkimuksessa havaittiin, että kulttuureissa, joissa nuorilla on tapana hakea apua ongelmissa vanhemmiltaan, ei nuorilla ole yhtä usein päihteiden käyttöä kuin muilla.

Kiinnostavaa on, että samat vanhemmuuden ja perhe-elämän piirteet vaikuttavat yhtä hyvin päihdeongelmaisten vanhempien perheissä kuin niin sanotuissa tavallisissa perheissä. Vanhempien päihdeongelmat eivät niinkään vaikuta lasten päihdekäyttöön suoraan, vaan välillisten seurausten – kuten työttömyyden, väkivallan ja sosiaalisten haittojen – kautta. Vanhempien päihdeongelmat ovat tuhoisia perheprosesseille, sillä vanhempien päihteidenkäytön varjostamissa perheissä ei keskustella tai tehdä asioita yhdessä ja riitely on yleistä. Juuri nämä seurannaisongelmat vaikuttavat nuoren elämään ja hänen päihteiden käyttöönsä.

Jos siis tutkimustiedon pohjalta antaisin reseptin nuorta päihdekokeiluilta ja -ongelmilta suojaavaan vanhemmuuteen, olisi se seuraava:
– Vanhemman oma terve suhde alkoholiin, olkoon se sitten raittius tai kohtuukäyttö.
– Kontrolli ja vanhemman vastuun ottaminen silloin, kun nuoren elämänkokemus ja oma perspektiivi ei riitä järkevän päätöksen tekemiseen
– Vanhempien lapsille tarjoama lämpö ja runsas positiivinen huomio.
– Yhdessä tekeminen ja keskustelu nuorta arvostavassa ja mukavassa perheen yhteishengessä. 

Lähde: Albert Kopak, Angela Chen, Steven Haas, Mary Gilmore: The importance of family factors to protect against substance use related problmes among Mexican heritage and White youth. Drug and Alcohol Dependence 2012 (124), 34-41. 

Maritta Itäpuisto, Projektitutkija, Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös