28.03.2013

Poliisikin valvoo

Alkon myymälöissä, päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla mietojen alkoholijuomien myynnin edellytyksenä on 18 vuoden ikä. Alkossa väkevien alkoholijuomien myynti edellyttää 20 vuoden ikää. Nämä ikärajat ovat olleet voimassa vuodesta 1969 alkaen. Anniskeluravintoloissa laillisena tarjoiluikärajana on kaikille alkoholijuomille ollut 18 vuotta jo vuodesta 1932 alkaen.

Vuosien varrella ikärajoja on noudatettu ja niiden noudattamista on valvottu vaihtelevalla innolla ja tehokkuudella. Nykyään Alkoissa myyjien tulisi tarkistaa kaikkien alle 25-vuotiailta näyttävien asiakkaiden ikä. Päivittäistavarakauppa ry:n suositus on 30 vuotta. Erityisiin valvontaiskuihin, joissa ikärajojen noudattamisen ohella on kiinnitetty huomiota myös alkoholijuomien myyntiin ja anniskeluun humalaisille sekä harmaaseen talouteen, on muiden viranomaisten ohella osallistunut myös poliisi.

Poliisi pitää silmällä myös alkoholin hallussapitoa koskevien määräysten noudattamista. Esimerkiksi tänä vuonna poliisi valvoi penkinpainajaisten juhlintaan liittyen tehostetusti Tallinnasta saapuvia nuoria laivamatkustajia. ”Sieltä tullaan vodkamäyräkoirat käsissä. Kolmen illan aikana otettiin melko tarkkaan 200 litraa väkeviä alkoholeja pois, pääsääntöisesti kirkasta viinaa. Mietoja juomia on otettu pois noin 30 litraa”, kertoo poliisin edustaja. Alkoholijuomien poisottamisen lisäksi nuorille on kirjoitettu sakko tai rikesakko.

Poliisin toimet perustuvat siihen, että alle 20-vuotiaat eivät saa Suomessa pitää hallussaan väkeviä, yli 22-prosenttisia alkoholijuomia. Alle 18-vuotiailta miedonkin alkoholin hallussapito on lain mukaan kiellettyä. Vaikka nuorten alkoholijuomien hankinta Virosta ei sinänsä yllätä, niin ei tämäkään hankintatapa kaikkein helpoin ole, koska laivayhtiöillä on omat sääntönsä nuorten yksin tapahtuvalle matkustamiselle. Esimerkiksi Eckerö linella hotelli- ja pakettimatkoilla sekä päiväristeilyillä yksin matkustamisen ikärajana on 18 vuotta. Myös muilla varustamoilla on vastaavat säännöt. Ei tule unohtaa sitäkään, että myös Viron puolella alkoholijuomien ostaminen edellyttää 18-vuoden vähimmäisikää, tulevaisuudessa ehkä enemmänkin.

Poliisi on harjoittanut tehovalvontaa myös suurten juhlapyhien sekä koulujen alkamisen ja loppumisen aikoihin. Esimerkiksi viime vuonna koulujen päättymisviikonloppuna poliisi hävitti tai takavarikoi 2 400 litraa oluita, siidereitä tai long drink -juomia. Viinejä hävitettiin tai takavarikoitiin 82 litraa ja väkeviä alkoholijuomia 195 litraa. Hallussapitorikoksiin syyllistyi 108 alle 15-vuotiasta, 1 156 yli 14- mutta alle 18-vuotiasta ja 67 yli 17- mutta alle 21-vuotiasta. Rikesakkoja poliisi kirjoitti 873 kappaletta ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin 1 184.

Poliisin mukaan tämänkaltainen valvonta on osoittautunut tehokkaaksi. Tämä ei niinkään johdu alkoholijuomien poisottamisesta ja sakkojen kirjoittamisesta. Nuorten ja heidän vanhempiensa kannalta olennaisempi vaikutus on sillä, että poliisi ilmoittaa alaikäisen laittomasta alkoholin hallussapidosta sekä kotiin että lastensuojeluviranomaisille. Tämä varmasti kirpaisee enemmän kuin alkoholijuomien menettäminen ja 20 euron rikesakko.

Esa Österberg
erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös