13.09.2013

Vanhemman alkoholinkäyttö lapsen silmin

Lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus kehitykseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen ovat lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiä periaatteita.

Periaatteet ovat hyviä ohjenuoria kaikelle toiminnalle lasten kanssa. Omaa käyttäytymistä kannattaa pysähtyä ajattelemaan lapsen näkökulmasta. Milloin viimeksi pohdin, miltä oma alkoholinkäyttöni näyttää lapsen silmin? Lapsi voi kokea aikuisen juomisen hyvinkin eri tavalla, kuin aikuinen itse ajattelee. Vaikka vanhemman mielestä alkoholinkäyttö on sivistynyttä, se voi silti tuntua lapsesta epämiellyttävältä.

A-klinikkasäätiön toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin 12–18-vuotiaiden nuorten kokemuksia suomalaisesta alkoholikulttuurista ja kodin aikuisten alkoholinkäytöstä. Suuri osa nuorista kertoi kielteisistä tunteista, jotka liittyivät vanhempien alkoholinkäyttöön. Häpeää oli kokenut melkein kolmannes, inhoa neljännes ja pelkoa viidesosa vastaajista.

Vanhempien alkoholinkäyttö aiheuttaa nuorten mukaan mm. perheriitoja, ahdistusta, luottamuksen kärsimistä ja lupauksien pettämistä. Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet ajatteli vanhempien alkoholinkäytön vaikuttavan lapsen omaan alkoholinkäyttöön aikuisena. Vanhemmat vaikuttavat lapsiin myös puheillaan. Nuoret toivovat vanhemmilta asiallista tietoa alkoholin vaikutuksia ja pysymistä vanhemman roolissa aiheesta puhuttaessa. Vanhempien omia juomiskokemuksia nuoret puolestaan eivät halua kuulla.

Alkoholihaitoista puhuttaessa usein unohdamme, että haitat eivät rajoitu alkoholistien perheisiin, vaan ne ovat arkea myös ihan tavallisissa perheissä. Alkoholinkäytön riskirajan ylittää huomattava osa vanhemmista. Tupakoinnin yhteydessä on jo pitkään puhuttu passiivisesta tupakoinnista, jolla tarkoitetaan tupakoinnista seuraavia terveyshaittoja ei-tupakoiville. Samalla tavalla voidaan puhua ”passiivisesta juomisesta”, jolla tarkoitetaan muille kuin alkoholia käyttävälle aiheutuvia erilaisia haittoja. Alkoholia käyttävä ei välttämättä huomaa eikä tule edes ajatelleeksi näitä haittoja.

Esa Iivonen, asiantuntijalakimies, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös