HUR ANVÄNDER DU ALKOHOL I NÄRVARO AV BARN?

I sällskap av barn är ett ansvarsprogram initierat av det finländska alkoholmonopolet Alko i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd som lyder under Social- och hälsovårdsministeriet, A-klinikstiftelsen som arbetar med att förebygga och behandla alkoholproblem och medborgarorganisationen Mannerheims Barnskyddsförbund som driver barns rättigheter.

I sällskap av barn har som mål att förebygga och minska de obehag som barn kan känna inför vuxna som dricker alkohol.

Alkoholvanorna är inte vars och ens ensak

Flertalet finländare har ett sunt och problemfritt förhållande till alkohol. Därmed vill vi inte ha sagt att man ska vältra skulden för alla problem som har med alkohol att göra på personer som har svårt att handskas med det.

Också måttlig alkoholkonsumtion kan vara skadlig – åtminstone om man ser på det ur barns och ungas synvinkel. Även om vuxna dricker på ett sätt som bör betraktas som normalt så kan det leda till att ett barn känner otrygghet, rädsla och skam. Då ska man helt enkelt låta bli alkohol.

Det säger sig självt att direkt missbruk av alkohol orsakar störst obehag hos barn. Trots det går så kallade normalkonsumenter inte fria från ansvar. Eftersom vuxna fungerar som modeller för barnen är det inte vars och ens ensak hur man handskas med alkohol. Vuxnas attityder till alkohol och våra mönster för hur vi använder det förs vidare till nästa generation.


Programmet vänder sig till alla vuxna

Det finns inget entydigt svar på hur vuxna människor bör handskas med alkohol så att barn och unga inte tar skada av det. Programmet vill därför väcka debatt om hur man ska hantera alkohol på ett ansvarsfullt sätt och ge information och stöd för egna tankar och reflektioner. Det vänder sig till alla vuxna och föräldrar, herr och fru Medelsvensson.


Vill du veta mer?

För mer information om programmet I sällskap av barn kontakta Virpi Valtonen
telefon +358 20 711 5626
e-post: virpi.valtonen@alko.fi

Takaisin ylös
Takaisin ylös